ผลสดอินทผาลัมพันธ์ุบาฮี ที่ไร่ 1000 พฤกษา

ผลสดอินทผาลัมพันธ์ุบาฮี ที่ไร่ 1000 พฤกษา

พร้อมเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่สัปดาห์ครับ (ใช้ทั้ง Bio100basic และ Bio100h2o) ช่วยเรื่องการดูแลทั้งจุลชีพที่เป็นคุณกับดิน เพิ่มความสมบูรณ์ และสมดุลในดิน และช่วยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเป็นอ่างเก็บน้ำใต้ดิน (เก็บรักษาน้ำส่วนเกิน สำรองไว้)Read More

Collapse

ใช้ bio100h2o รองก้นหลุมปลูกกล้วย รดน้ำเดือนละครั้งเท่านั้นพอ

ใช้ bio100h2o รองก้นหลุมปลูกกล้วย รดน้ำเดือนละครั้งเท่านั้นพอ

สารอุ้มน้ำโพลีเมอร์ เป็นสารปรับปรุงดินชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา การนำสารนี้มาใช้ในวงการเกษตรก็เพื่อวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันคือ เพื่อเพิ่มการดูดซับและเก็บกักน้ำของดิน ช่วยให้พืช​ (โดยเฉพาะพืชปลูกใหม่ ต้นกล้าวัยอ่อน) ให้ทนการชาดน้ำ ทนแล้ง ได้ดีจRead More

Collapse

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือน

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือน

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือนที่เจ้าของไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมี ใช้แต่สารอุ้มน้ำ bio100h2o และปุ๋ยคอก (ที่หมักโดยจุลินทรีย์ bio100basic) รองก้นหลุม และฉีดพ่น bio100plus เดือนละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าต้นมะม่วงไม่ขาดทั้งธาตุหลักธาตุรองที่สำคัญ ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็น !!Read More

Collapse

เจาะรูใส่สารอุ้มน้ำแบบมืออาชีพ

เจาะรูใส่สารอุ้มน้ำแบบมืออาชีพ

เจาะรู 3-4 รู (ลึกประมาณ 30-40 ซม) รอบโคนต้น แล้วใส่ สารอุ้มน้ำ Bio100h2o ที่แช่น้ำจนอิ่มตัวแล้ว (แช่ Bio100h2o ในน้ำเปล่าประมาณ 15 นาที) ลงไป แล้วกลบดินให้มิด เพื่อไม่ให้สารอุ้มน้ำถูกแสงแดดโคยตรงRead More

Collapse