ทำไร่ทำนา + ปลูกป่าผสม = วนเกษตร

ทำไร่ทำนา + ปลูกป่าผสม = วนเกษตร

ระบบ วนเกษตร หรือ Agro-Forestry เป็นศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพาะปลูก (Land resouce managemeng) อย่างเป็นระบบ โดยผสมผสาน การทำป่าไม้ (Forestry) การเพาะปลูกพืช (Agriculture) การทำปศุสัตว์ และการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ Animal husbandry, Aquaculture & Fisheries หรืออีกนัยหRead More

Collapse

จุลินทรีย์ชั้นสูง | เห็ดหรือเป็นมากกว่า.

จุลินทรีย์ชั้นสูง | เห็ดหรือเป็นมากกว่า.

โลกแห่งจินตนาการของมนุษย์มันไร้ขีดจำกัดจริงๆ ศิลปินชาวอเมริกัน Philip Ross ช่างแกะสลัก นักออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง MycoWorks ผู้นำนวัตกรรมทางชีวภาพมาผสมผสานกับงานศิลป BIO-ART ได้เปิดโลกในอีกมุมหนึ่งที่เชื่อว่าน้อยคนนักจะนึกถึง หรือจินตนาการออกมาได้ เขาสร้างสรรงานศิลปจาก เห็ด (MushRead More

Collapse

ดินเสื่อมโทรม จุลินทรีย์ช่วยได้

ดินเสื่อมโทรม จุลินทรีย์ช่วยได้

โลกร้อน ผืนดินเสื่อมโทรม การเพิ่มของประชากร ในอัตรา แบบก้าวกระโดด การใช้ทรัพยากรเกินสมดุล สร้างภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกของโลกเราโดยตรง ด้วยอุณหภูมิที่แปรปรวน ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนน้อยลง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน แม่น้ำหลายสายเหือดแห้งลงจนแทบไม่เหลือสายน้ำRead More

Collapse

น้ำหมักชีวภาพสีสดใส

น้ำหมักชีวภาพสีสดใส

ใช้ Bio100basic ทำน้ำยาอเนกประสงค์สูตรชีวภาพ โดยใช้ผักหรือผลไม้ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง และยังได้คงสีสรรตามวัตถุดิบที่ใช้ สวยสดดูน่าใช้ เครดิตภาพ : ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวราชดำริบ้านเกาะพลับพลา  จ.ราชบุรีRead More

Collapse

อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียง

ปลูกผักทานเอง ไม่ใช้สารเคมี กินได้อย่างปลอดภัย แค่รดน้ำ และราดด้วยน้ำหมัก Bio100 ทุก 3-4 วัน การราดจุลินทรีย์ที่มีชีวิตลงไปจะช่วยให้จุลินทรีย์กลับคืนในดินและไปทำหน้าที่ย่อยสลาย จะช่วยให้ดินร่วนซุยได้  …..  โดยเฉพาะในสภาพดินที่มีปัญหา เช่น ดินแข็งหรือที่เรียกว่าดินตาย ที่มีสRead More

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ กับนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล

Collapse

Bio100 Basic

Bio100 Basic

Bio100  จุลินทรีย์สำหรับการเกษตร ผลิตด้วยเทคโนโลยีขีวภาพ(advanced bio-technology) ด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย โดยเลือกสรรและบ่มเพาะ(isolate & inculate pure strains) จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ จากธรรมชาติ ประลิทธิภาพสูง ปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100% ช่วยRead More

Collapse