๒ ปีหลังโควิท-19 ยึดโลก

๒ ปีหลังโควิท-19 ยึดโลก

ภาวะโรคร้อนดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ แน่นอนพวกเราคงจะคิดว่าโลกหลังโควิทผ่านไป คงทำให้ภาวะโลกร้อนดีขึ้น อุณหภูมิโลกคงกลับลงมาเย็นลง ธรรมชาติคงเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ พื้นที่ป่าไม้ ต้นน้ำแม่น้ำภูเขา และเหล่าสิงสาราสัตว์ ต่างมีที่ทางฟื้นตัวกลับมา หลังจากผ่านไปเกือบ 2 ปี โลกของเรา(ยัง)คงลRead More

Collapse