ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ประโยชน์ และ วิธีใช้  (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทำฟาร์มกุ้ง หรือสัตว์น้ำอื่นๆ) Bio100 WWT จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ปลอดภัยสำหรับใช้เป้นอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานชององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นสารเสริมชีวภาพ (Food Additives) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและสรีระ นอกเหนือจากการได้รับสารอRead More

Collapse

BIO100-AQUA

BIO100-AQUA

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับบำบัดสภาพน้ำ

ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำและย่อยสลายของเสียบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ได้ทั้งบ่อกุ้ง ปลา ตะพาบน้ำและกบ ป้องกันการติดเชื้อและสะสมเชื้อในบ่อเลี้ยง

Collapse

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

จุลินทรีย์โปรไบโอติคส์ สำหรับบำบัดสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ – ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในน้ำให้สมดุลเหมาะสม – ลดสารพิษในน้ำและช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม – ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำ – ช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซพิษ ตลอดทั้งพวกสารเอมีRead More

Collapse