ใช้ bio100h2o รองก้นหลุมปลูกกล้วย รดน้ำเดือนละครั้งเท่านั้นพอ

ใช้ bio100h2o รองก้นหลุมปลูกกล้วย รดน้ำเดือนละครั้งเท่านั้นพอ

สารอุ้มน้ำโพลีเมอร์ เป็นสารปรับปรุงดินชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา การนำสารนี้มาใช้ในวงการเกษตรก็เพื่อวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันคือ เพื่อเพิ่มการดูดซับและเก็บกักน้ำของดิน ช่วยให้พืช​ (โดยเฉพาะพืชปลูกใหม่ ต้นกล้าวัยอ่อน) ให้ทนการชาดน้ำ ทนแล้ง ได้ดีจRead More

Collapse

สวนมะม่วงที่สามพราน

สวนมะม่วงที่สามพราน

ติดดอกมาได้มากมายขนาดนี้ ถ้าเดี๋ยวครบกำหนดดอกติดเป็นผลมาเมื่อไหร่ คงมีผลมะม่วงเต็มต้นจนกิ่งหัก *** ไว้จะเก็บภาพตอนนั้นมา update ครับ *** (รูปมะม่วงบนภาพโปรไฟล์ เป็นภาพจากสต๊อกโฟโต้)Read More

Collapse

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือน

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือน

ชมต้นมะม่วง อายุ 3 เดือนที่เจ้าของไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมี ใช้แต่สารอุ้มน้ำ bio100h2o และปุ๋ยคอก (ที่หมักโดยจุลินทรีย์ bio100basic) รองก้นหลุม และฉีดพ่น bio100plus เดือนละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าต้นมะม่วงไม่ขาดทั้งธาตุหลักธาตุรองที่สำคัญ ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็น !!Read More

Collapse

ผลงาน Bio100 Plus

ผลงาน Bio100 Plus

ผลงาน Bio100 Plus @สวนมะม่วงบางคล้า ที่เจ้าของสวนใช้ในการช่วยให้แตกตาดอก จนแทงยอดออกทุกยอดทุกกิ่ง จากโคนจนถึงยอด  มากจนกระทั่งเจ้าของต้องเตรียมซื้อไม้มาค้ำกันกิ่งหักRead More

Collapse

Mechanisms of Probiotics

Mechanisms of Probiotics

Since the lactic-producing microbe (Pediococcus Pentosaceous) survives very well in the acid part of stomach, it starts replicate itself immediately in the intestines to the range of 10*5 – 10*7 CFU, the amount of which is quite adequate to produce the optimum level of bactRead More

Collapse

หลักการทำงาน

หลักการทำงาน

สารอุ้มน้ำ ซึ่งก็คือโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ superabsorbent polymer (SAP) มีแรงยึดน้ำที่อุ้มไว้ต่ำกว่าแรงดึงจากพืช รากสามารถเจริญ แทงผ่านเข้าไปในโพลีเมอร์เปียกได้ปรุโปร่งราก สามารถดึงดูดน้ำออกจากโพลีเมอร์ได้จนน้ำหยดสุดท้าย โดยโพลีเมอร์ไม่สามารถดึงน้ำออกจากพืชได้เลย โพลีเมอร์เปียกจRead More

Collapse

superabsorbent polymer or SAP

superabsorbent polymer or SAP

SAP สารอุ้มน้ำเป็นโพลีเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำ โดยตัวโพลีเมอร์จะประกอบไปด้วยโมเลกุล hydrophilic จำนวนมาก ( โมเลกุลชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถดูดน้ำเข้าไปภายในโครงสร้างที่มีสนามแม่เหล็กเป็นบวกและลบที่คนละด้านของอะตอม และจะดึงดูดโมเลกูลของน้ำ water molecules ผ่านกระRead More

Collapse