การสังเกตุปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ

การสังเกตุปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ
วันนี้ เรา มีวิธี การสังเกตุปุ๋ยหมักแบบง่ายๆมาฝาก 5 ขั้นตอน การสังเกตุจากลักษณะภายนอก
  1. สีของวัสดุที่เรานำไปหมัก หลังจากย่อยสลายที่สมบูรณ์กลายเป็นปุ๋ยหมักจะมีสีน้ำตาลเข้ม
Collapse

ผลสดอินทผาลัมพันธ์ุบาฮี ที่ไร่ 1000 พฤกษา

ผลสดอินทผาลัมพันธ์ุบาฮี ที่ไร่ 1000 พฤกษา

พร้อมเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่สัปดาห์ครับ (ใช้ทั้ง Bio100basic และ Bio100h2o) ช่วยเรื่องการดูแลทั้งจุลชีพที่เป็นคุณกับดิน เพิ่มความสมบูรณ์ และสมดุลในดิน และช่วยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเป็นอ่างเก็บน้ำใต้ดิน (เก็บรักษาน้ำส่วนเกิน สำรองไว้)Read More

Collapse

อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียง

ปลูกผักทานเอง ไม่ใช้สารเคมี กินได้อย่างปลอดภัย แค่รดน้ำ และราดด้วยน้ำหมัก Bio100 ทุก 3-4 วัน การราดจุลินทรีย์ที่มีชีวิตลงไปจะช่วยให้จุลินทรีย์กลับคืนในดินและไปทำหน้าที่ย่อยสลาย จะช่วยให้ดินร่วนซุยได้  …..  โดยเฉพาะในสภาพดินที่มีปัญหา เช่น ดินแข็งหรือที่เรียกว่าดินตาย ที่มีสRead More

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ กับนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล

Collapse

Bio100 Basic

Bio100 Basic

Bio100  จุลินทรีย์สำหรับการเกษตร ผลิตด้วยเทคโนโลยีขีวภาพ(advanced bio-technology) ด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย โดยเลือกสรรและบ่มเพาะ(isolate & inculate pure strains) จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ จากธรรมชาติ ประลิทธิภาพสูง ปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100% ช่วยRead More

Collapse

วิธีการใช้ Bio100 Basic

ใช้ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

ใช้ 1 ซอง ต่อน้ำ 50 ลิตร ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมง สามารถใช้ได้ประมาณ 1 ไร่ใช้ฉีดพ่นไปที่ดินโดยตรง

Collapse

สวนมะม่วงที่สามพราน

สวนมะม่วงที่สามพราน

ติดดอกมาได้มากมายขนาดนี้ ถ้าเดี๋ยวครบกำหนดดอกติดเป็นผลมาเมื่อไหร่ คงมีผลมะม่วงเต็มต้นจนกิ่งหัก *** ไว้จะเก็บภาพตอนนั้นมา update ครับ *** (รูปมะม่วงบนภาพโปรไฟล์ เป็นภาพจากสต๊อกโฟโต้)Read More

Collapse