ดินเสื่อมโทรม จุลินทรีย์ช่วยได้

ดินเสื่อมโทรม จุลินทรีย์ช่วยได้

โลกร้อน ผืนดินเสื่อมโทรม การเพิ่มของประชากร ในอัตรา แบบก้าวกระโดด การใช้ทรัพยากรเกินสมดุล สร้างภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกของโลกเราโดยตรง ด้วยอุณหภูมิที่แปรปรวน ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนน้อยลง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน แม่น้ำหลายสายเหือดแห้งลงจนแทบไม่เหลือสายน้ำRead More

Collapse

ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ประโยชน์ และ วิธีใช้  (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทำฟาร์มกุ้ง หรือสัตว์น้ำอื่นๆ) Bio100 WWT จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ปลอดภัยสำหรับใช้เป้นอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานชององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นสารเสริมชีวภาพ (Food Additives) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและสรีระ นอกเหนือจากการได้รับสารอRead More

Collapse

BIO100-AQUA

BIO100-AQUA

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับบำบัดสภาพน้ำ

ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำและย่อยสลายของเสียบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ได้ทั้งบ่อกุ้ง ปลา ตะพาบน้ำและกบ ป้องกันการติดเชื้อและสะสมเชื้อในบ่อเลี้ยง

Collapse

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

จุลินทรีย์โปรไบโอติคส์ สำหรับบำบัดสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ – ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในน้ำให้สมดุลเหมาะสม – ลดสารพิษในน้ำและช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม – ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำ – ช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซพิษ ตลอดทั้งพวกสารเอมีRead More

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล

Collapse

Mechanisms of Probiotics

Mechanisms of Probiotics

Since the lactic-producing microbe (Pediococcus Pentosaceous) survives very well in the acid part of stomach, it starts replicate itself immediately in the intestines to the range of 10*5 – 10*7 CFU, the amount of which is quite adequate to produce the optimum level of bactRead More

Collapse

จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์

จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์

BX-1 จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย

Collapse

การใช้จุลินทรีย์ในนากุ้ง

การใช้จุลินทรีย์ในนากุ้ง

กระบวนการลดระดับแอมโมเนีย (NH3), ไนไตรท์ (NO2), ไนเตรท (NO3) การเกิด แอมโมเนีย (NH3), ไนไตรท์ (NO2) และไนเตรท (NO3) เกิดจากสารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในก้นบ่อ เกิดขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic nitrogen) ที่พบมากในโปรตีน    ซึ่งพืช และสัตว์สามารRead More

Collapse