ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในท้องตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก There are two basic types of enzyme-based products. จุลินทรีย์ที่มีชีวิต แต่ถูกทำให้หลับ(จำศีล) dormancy or hibernation พร้อมฟื้นทันทีที่ได้รับความชื้น และขับเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ ตามสายพันธ์ Active Microbial Enzyme products. ThRead More

Collapse

จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษใน Bio100

จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษใน Bio100

Pediococcus Pentosaceus สามารถย่อยอินทรีย์สารให้เป็น Lactic Acid และผลิตสารชีวนะ โพลีเปปไตท์ Bacteriocines ที่เรียกว่า Pediocins   มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ: Vibio Cholerae, E.Coli., Samolnella, Pseudomonas Proeus, Clamphylobacter   และเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโRead More

Collapse